Fiche pédagogique
🍯 Suiker

Af te drukken om uw werk op te volgen.


Multiplying by 5
Vermenigvuldi…
Animals and expressions
Dieren Uitbee…
Orange and apple in water to demonstrate air properties
Luchteigensch…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap