Fiche pédagogique
♻︎ Stortplaatsen

Af te drukken om uw werk op te volgen.


Recycling Bird House
Vogelhuisje
How to create Memory Game
Memory Spel -…
While building the Catherine wheel
Windmolentje
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap