Fiche pédagogique
☥ Het Egyptisch Tijdperk

Memory spel rond voorwerpen uit de tijd van de Farao!


Fiche pédagogique
☥ Leven in Ou…
dessin egypte
☥ Het Oude Eg…
Sugar
Suiker
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap