Lemonade
Limonade

Deze pedagogische fiche hoort bij de video "Limonade" en bevat oefeningen waar je fruit moet matchen met de overeenstemmende kleur, het benodigde materiaal en de stappen voor de verfrissende drank moet herkennen. Een oefening waar de kinderen de onderdelen moeten herkennen die een frisdrank onderscheiden van een huisgemaakte gezond sap.


Fiche pédagogique
☥ Wielen in O…
Create a Ring Toss Game
Ringwerpen
Personalizing a notebook
Een Notitiebo…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap