Create a Ring Toss Game
Ringwerpen

Deze pedagogische fiche hoort bij de video "Ringwerpen5" en bevat oefeningen om de materialen uit de video te herkennen, oefeningen rond woordenschat, volgorde, tekenen en schrijven.


Fiche pédagogique
♻︎ Waarom rec…
Fiche pédagogique
☥ Het Egyptis…
Fiche pédagogique
🍭 Suikernivea…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap