Create a Ring Toss Game
Ringwerpen

Deze pedagogische fiche hoort bij de video "Ringwerpen5" en bevat oefeningen om de materialen uit de video te herkennen, oefeningen rond woordenschat, volgorde, tekenen en schrijven.


Like an Indian!
Zoals een Ind…
Shoelace tying
Veters Knopen
How to create Memory Game
Memory Spel -…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap