How to Plant a Tree
Plant een Boom!

Deze pedagogische fiche hoort bij de video "Plant een Boom!" en bevat de volgende taken:
prentjes herkennen, inkleuren, rangschikken, gebaren en uitleggen.

 


How do you feel?
Hoe Voel Jij…
Fiche pédagogique
♻︎ Te recycle…
How to create Memory Game
Memory Spel -…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap