How to Plant a Tree
Plant een Boom!

Deze pedagogische fiche hoort bij de video "Plant een Boom!" en bevat de volgende taken:
prentjes herkennen, inkleuren, rangschikken, gebaren en uitleggen.

 


Create a Ring Toss Game
Ringwerpen
Fiche pédagogique
♻︎ Te recycle…
Fiches pédagogiques
🍯 Energienive…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap