Hoe ga je om met je emoties ?

Een visuele video in gebaren om je emoties te leren begrijpen en beheersen, en om sereen het dagelijks leven door te komen!


Embedded thumbnail for Recycling - How?
Recycleren- H…
Embedded thumbnail for Why Recycle?
Waarom Recycl…
Embedded thumbnail for Ancient Egypt
Oud Egypte
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap