Bloempot

De video toont hoe je een bloempot kan maken van een tinnen blikje en hoe respectvol met de omgeving om te gaan en om wat materiaal te recycleren in plaats van weg te gooien.


Embedded thumbnail for 🚂  My little train recovery
🚂 My little…
Embedded thumbnail for Sew a Button!
Knopen naaien…
Embedded thumbnail for Hungry Caterpillar
Rupsje Nooitg…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap