Picture frame
Fotokader

Deze pedagogische fiche hoort bij de video "Fotokader" en bevat de volgende taken: een kader decoreren, tekenen, kleuren, materiaal selecteren om het kader te maken, overeenstemmende afbeeldingen vinden, zinnen aanvullen, prenten rangschikken.


How to create Memory Game
Memory Spel -…
My kite
Mijn vlieger
Orange and apple in water to demonstrate air properties
Luchteigensch…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap