How to create Memory Game
Memory Spel - Egypte

Deze pedagogische fiche ondersteunt de video "Memory Spel - Egypte" en bevat de volgende opdrachten: materiaal herkennen en de stappen kunnen vertellen om een memory spel te maken.

 


Shoelace tying
Veters Knopen
Lemonade
Limonade
Multiplying by 5
Vermenigvuldi…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap