Fingerprints Animals
Vingertekenen

Deze pedagogische fiche ondersteunt de video "Vingertekenen" en bevat de volgende taken: tekeningen herkennen, een tekening aanvullen, afbeeldingen met elkaar verbinden etc. 


Recycling Bird House
Vogelhuisje
My ancient Egyptian papyrus
Mijn Oud-Egyp…
How do you feel?
Hoe Voel Jij…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap