Fiche pédagogique
♻︎ Recycleerbaar ?

Af te drukken om uw werk op te volgen.


Flower pot
Bloempot
Doing mandala
Mandala
Multiplying by 5
Vermenigvuldi…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap