Emotion book cover image
😀 Emoties

Wat voelen we? Hoe kunnen we gevoelens uitdrukken en beheersen die ons van streek maken? Ontdek het antwoord op deze vragen, door middel van filmpjes, manuele activiteiten en minispelletjes.


☥ Oud-Egypte
♻️ Recycling
♻️ Recycling
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap